Spiritualiteit

Wat is dat? Spiritualiteit heeft te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) aangaan. Het woord spiritualiteit wordt op vele manieren gebruikt en heeft vaak te maken met religie of bovennatuurlijke krachten, maar het zwaartepunt van spiritualiteit ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. Bij spiritualiteit maken wij een onderscheid tussen geest van ziel. Ziel Continue reading