Spiritualiteit

spiritualiteitWat is dat?

Spiritualiteit heeft te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) aangaan.

Het woord spiritualiteit wordt op vele manieren gebruikt en heeft vaak te maken met religie of bovennatuurlijke krachten, maar het zwaartepunt van spiritualiteit ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Bij spiritualiteit maken wij een onderscheid tussen geest van ziel.

  • Ziel is wat wij als “ik” ervaren, maar wat niet ons lichaam is: “ons denken”, “voelen”, “emoties”, etc. De zaken die we gezamenlijk ook wel persoonlijkheid noemen.
  • Geest is een hogere, ruimere vorm van bewustzijn. Het wordt ook wel “bovenbewustzijn” genoemd. De Geest lijkt dat deel van onszelf te zijn, dat de kennis bezit dat boven het niveau van onze zintuigen uitgaat, en dat in contact lijkt te staan met iets van buitenaf, een kracht die ergens in het universum zetelt.

Sommige mensen noemen die kracht God, anderen spreken weer over engelen en/of gidsen. Door gebruik te maken van mijn spirituele gaven, ben ik in staat om samen met u oplossingen te vinden voor uw problemen.